Midterm Academy

Midterm Academy, BEST Ankara’nın her yıl ikinci dönem, kendi üyeleri için düzenlediği etkinliktir. Bu etkinlikte birinci veya ikinci dönem BEST Ankara’ya girmiş üyelere soft-skill eğitimler verilerek üyelerin liderlik, feedback ve iletişim gibi alanlarda kendilerini geliştirebilmeleri hedeflenir. Daha önceden BEST Ankara’da bulunan üyeler içinse tartışma grupları kurulur ve bu gruplarda BEST Ankara’yla alakalı tartışılması ve farklı açılardan bakılması gereken konular ele alınır ve iki günün sonunda bu tartışmaların çıktıları değerlendirilir. Etkinlik eğitim vermenin ve çeşitli beceriler kazandırmanın yanı sıra BEST Ankara’yı kaynaştıran ve hep beraber eğlenmeyi sağlayan geliştirici bir etkinliktir.